A.Nurme pöördumine 25.02.2018

Viimastel aastatel on malevkonna liikmete arv vähenenud, uusi liikmeid on lisandunud vähe ja oleme kaldteel languse suunas. Jaanuarikuu juhatuse koosolekule laekus Kaitseliidust lahkujate avaldusi hulgi. Mul on isegi piinlik seda arvu manida. 

Maleva staabist on kostnud kõvahäälseid väljendeid, et Tamme malevkond on vaja muuta Tamme üksikkompaniiks. Malevkonna moodustamiseks peab olema liikmete arv vähemalt 220 liiget. Meil on aastaid 200+ liiget. Kas suudate leppida sellise olukorraga, et oleme üksikkompanii? Kindlasti mitte!

Mida teha, et seda ei juhtuks?

1. Peame kõik- juhatus ja liikmed, pingutama uute liikmete saamiseks hästi korraldatud promoüritustel, üksikliikmetena tegema selgitustööd sõprade ja tuttavate hulgas kaitseliiduga liitumiseks. Passiivseteks muutunud liikmeid innustada ja kutsuda väljaõppele ja erinevatele üritustele isiklike kontaktide kaudu. Mitte loota juhatuse, rühmaülemate, jaoülemate kutsungitele ja meeldetuletustele. 

2. Teine võimalus on nüüd ja edaspidi olla eriti aktiivsed ja suurearvuline õppustelt ja üritustelt osavõtuga. 

90-ndatel aastatel liikmete osavõtt üritustest oli aktiivne ja suurejooneline. Pidulikel rivistustel oli siin maja tagune plats mehi täis. Nüüd me ei saa kuidagi rühma moodustamisega hakkama! 

Kaitseliidu aastapäeval viisime Julius Kuperjanovi hauale pärja kogu selle meeskonnaga rivi korras. Harri Henn ja pärg ning kogu meeskond järel. 

Nüüd on kaitseliidus valdavalt uus põlvkond ja osavõtu soov ja kohustus üritustest osa võtta on nii nigel, et ei ole võimalik koheselt isegi rühma välja panna. Komplekteerumine toimub suurte ponnistustega. See peaks olema mõtlemise ja eneseanalüüsi koht uuele põlvkonnale. Vanem põlvkond on pettunud noorema põlvkonna ükskõiksuses. 

Passiivne ja nn “viilija liige”, kas olete mõelnud sellele, kes teid ja teie “kodust tagalat” peab kaitsma teie eest. Kaitsma peate ikka ise! Kaitsekohustus ohu korral on igal vabariigi kodanikul, kuid selleks on vaja omandada oskusi ja kogemusi. 

Tamme malevkonda iseloomustab eriti siit maja eest Lenini kuju mahavõtmine ja pärast selle veel Raekoja ette linnajuhtidele vaatamiseks viimine kraana trossi otsas rippumas. See oli ikka suur julgustükk ja risk, kus vene võim oli ikka veel ettearvamatu oma repressioonidega. Seda peame uute liikmete värbamisel rõhutama ja tutvustusstendidel neid sündmusi kajastavate piltidega esile tooma. Uute liikmete värbamisel peame toonitama, et hakkate olema ajalooliselt nii väärikas malevkonnas.

Palun tõusta püsti nendel liikmetel, kes olid malevkonna loomise algatajad ja Lenini kuju mahavõtmisel osalejad. Kes olid KGB maja ülevõtmisel,sõjaväe komissariaadis toimikute ülevõtmisel (toimikud praegu asuvad Rahvusarhiivis), raudteejaamas Vene ešelonide kontrollimisel. 

Idanaaber näitas teisel pool Narva jõge nn hambaid. Kui nii, siis hammas hamba vastu! Meie hammas on suurearvuline osavõtt ja võitlustaktika hea omamine ja kasutus ja seda saame näidata juba suurõppusel “Siil”. 

Kasutan Joosep Tootsi väljendit: “Edasi, Kentuki poisid!”. Järge teate juba isegi, tulles kaasaega: “Edasi, Harri Hennu poisid!” Kohtume Siilil! 

Mina võtan ka osa ja loodan Teid kõiki seal näha tegutsemas. 

Edu, indu ja isamaa armastust kõigile. Elagu Eesti! Elagu kaitseliit ja Tamme malevkond!”

 

Aare Nurm

Tamme malevkond

Rubriigid: kroonika. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.