Kergjalaväekompanii koos NATO lahingugrupi võitlejatega õppusel

Kaitseväe keskpolügoonil toimus 25.09 – 01.10.2017  Kaitseliidu Lõuna

SIBUL 2017 plakat. Foto: Tartu malev

maakaitseringkonna (LõMKR) õppekogunemine ja suurõppus SIBUL 2017, kus Lõuna-Eesti malevad koostöös Eestis asuva NATO lahingugrupiga harjutasid konventsionaalse lahingutegevuse oskusi.

Õppuse SIBUL 2017 stsenaariumi kohaselt viisid Kaitseliidu LõMKR lahing- ja tagalakompaniid läbi  kaitsetegevusi ning neid ründas kergjalaväekompanii (KeJVKo), keda toetas NATO lahingugrupp.

Antud KeJVKo komplekteeriti Tamme, Esimese ja Elva malevkondade võitlejate baasil. Võitlejad said reedel teavituse õppusele kogunemiseks ja juba mõni tund hiljem võis näha maleva tagalakeskuse lähedal Eesti kaitseväevormis kaitseliitlasi saabumas silmis sära ja näos naeratus, kaasvõitlejaid tervitades.  Sellel ajal, kui toimus võitlejate formeerimine, askeldasid juba agaralt väliköögi katelde taga väliköögimeeskonna liikmed, kes valmistasid isikkoosseisule enne maastikule liikumist meeldiva kõhutäie sooja toitu ja jooki.

Tänu kaitseliitlaste kõrgele motivatsioonile ja oma professionaalsusele toimus formeerimine ilma suuremate tõrgeteta ning saadi kiirelt maastikule välja liikuda. Maastikule jõuti sügiseselt pimedal ajal ning seal toimus juba tegevus üksuste drillide põhiselt (ringkaitsed, julgestused, valgus- ja helidistsipliin jne). Mõni tund saadi silma kinni lasta, kui juba oli vaja ärgata ja õppuse stsenaariumi kohaselt rünnaku lähtejoon ületada. KeJVKo koosseisus oli ka liitlaste jalaväe rühm, kes toetas rünnakut antud lahingukoridoris. Ühe rühma ülesanne oli liikuda läbi soo vastasest mööda, et takistada nende eemaldumist ja lisajõudude juurde tulemist. Teised rühmad teostasid rünnakut ettenähtud rünnakukoridoris. KeJVKo edenes nii edukalt, et kõrgemalt tuli käsk veidi tagasi tõmbuda ja oma positsioonid kindlustada.

Kaitseliitlased ja NATO lahinggrupi võitlejad/tehnika. Foto: T.Mätlik

Samaaegselt toimusid ka kahes teises rünnakukoridoris liitlaste motoriseeritud üksuste rünnakud, kus LõMKR lahingukompaniid suutsid korralikult nende tempot aeglustada erinevate pioneeritõkete, kindlustatud kaitsepositioonide ja pettemanöövritega. Laupäeva õhtuks oli rindejoon edenenud ja üksused said pimeduses taas tempo maha võtta ning oma positsioonid kindlustada. Mõned tunnid puhkust ja taas oli vajadus end valmis seada rünnaku jätkamiseks.

Jõe ületamine. Foto: T.Mätlik

Lisaks põhilahingüksustele oli ka erinevaid väiksemaid üksuseid (meditsiinigrupp, luurejagu, täpsuslaskurid jne). Kõigil olid oma kindlad ülesanded, mida täideti parimate teadmiste/võimaluste piires.

Kokkuvõtteks võib öelda, et antud õppus koostöös liitlastega oli väga huvitav ja õpetlik. Loodan, et saime oma tegevusega kaasa aidata LõMKR üksuste väljaõppele ning õppuse eesmärkide täitmisele.

 

Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.