Nädalavahetus täis püssirohtu ehk TIIR 1

 

Võitleja transpordiühiku roolis. Foto: T.Mätlik

Kuigi on heameel tõdeda, et lõpuks on saabunud lumine talv, siis võis sel nädalavahetusel näha Nursipalu harjutusväljal KeJvKo-i digilaigulisi võitlejaid oma oskuseid lihvimas. Nimelt olid kaitseliitlased tulnud Nursipalusse tiirulaskmistele ja lisaks harjutati tegevust hoonestatud alal ehk nn linnalahingut.

Kahjuks on talve kätte jõudmisega kohale jõudnud ka gripihooaeg, mistõttu paljud eelnevalt registreerunud pidid seekord koju ennast ravima jääma.

Antud õppusele olid kutsutud kolme kompanii võitlejad ja Tartust välja liikudes oli rännakukolonn kohati ligi 2-3 km pikkune. Heameel oli näha kohalesaabunute seas ka endiseid võitlejaid, keda polnud juba aastaid kohanud.

 

Võitleja linnalahingus. Foto: T.Mätlik

Laskjad lasketiirus. Foto: T.Mätlik

Laskmiste kiiremaks korraldamiseks, olid kasutusel kolm erinevat tiiru, kus võitlejad said oma laskeoskuseid proovile panna. Laskmistele panid korraliku punkti kuulipildurid kolmesaja meetri tiirus, kus nad lasid viimasedki sihtmärgid sõelapõhjaks.

 

Paralleelselt toimus õpe, kus võitlejatele õpetati/tuletati meelde põhitõdesid tegevus hoonestatud alal kohta. Kui esialgsed teadmised omandatud, tuli edasine tegevus läbi drillida paukmoonaga. Stsenaarium nägi ette, et  “vastane”on hõivanud hoonete kompleksi ja meie ülesandeks oli need hooned tagasi vallutada ja vastane elimineerida.

Suured tänud kõigile, kes osalesid ja panustasid antud õppuse kordaminekus!

 

 

Kõike paremat ja olge terved!

Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika, uudis | Nädalavahetus täis püssirohtu ehk TIIR 1 kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu vabastamise 99. aastapäev

Tähtvere monument pärgadega. Foto: H.Vissel

Tähtvere monument. Foto: H.Vissel

14.jaanuaril 2018. aastal algusega kell 1300, toimus Tartu vabastamise mälestusüritus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures, mille korraldas Tartu Memento ja vastutavaks isikuks oli juhatuse liige Endel Uudevald.

Eesti Vabadussõjas suudeti 7. jaanuariks 1919 enamlaste pealetung seisma panna. Selleks ajaks olid suutnud Eesti väed end piisavalt mobiliseerida ja hakkasid vallutatud alasid taas vabastama. Peale Tapa vabastamist suundusid soomusrongid nr 1 (ülem oli Anton Hirv) ja nr 3 (ülem oli Oskar Luiga) Tartu suunas. Koos soomusrongidega liikusid Tartu poole partisanid leitnant Julius Kuperjanovi juhtimisel.

14. jaanuaril 1919 võideti lahing Tähtvere väljadel, Tartu vabastamine innustas Eesti üksusi. Eesti vägede võit lõpetas tapatalgud Krediidikassa keldris, kus bolševikud olid metsikult tapnud 33 süüta inimest.
Võidu järel Tähtvere väljadel, Tartu vabastamist ja tapatalgute peatamist Krediitkassa keldris jätkasid Eesti väed ning Kuperjanovi partisanid võitlust Lõuna-Eesti eest. Leitnant J. Kuperjanov langes Paju lahingus saadud haavadesse 2. veebruaril 1919. Aasta pärast, 1920. aastal sõlmiti Tartu rahu.
Traditsiooniliselt kogunesid Tähtvere parki võidu- ning leinaüritusest osavõtjad. Monumendi juures oli näha: Tartu Memento esindus, Pitka Relvavendade esindus, Vabadusvõitlejate esindus, Ristideta Hauad esindus jne.

Pärjatoimkond. Foto: H.Vissel

Ürituse avamisel kell 1300 lauldi Eesti Vabariigi hümni. Pärast Tartu Memento esimehe Enn Tarto lühikest sõnavõttu viisid vaimulikud läbi mälestuspalvuse.
Seejärel algasid lühisõnavõtud ja pärgade asetamine. Esimesena asetas pärja Tartu linna esindaja, seejärel tõid leinapärja Kaitseliidu Tartu Maleva pealik kolonelleitnant Kalle Köhler ja pärjatoimkond oli taaskord Tamme malevkonna baasil mehitatud. Peale Kaitseliitu asetas pärja KVÜÕA esindaja. Tartu Memento poolt asetasid leinapärja Tartu Memento esimees Enn Tarto ning Tartu Memento juhatuse liige Endel Uudevald. Pärjad asetasid ka korporatsioon Vironia esindus, Pitka Relvavendade organisatsiooni esindus ja Vabadusvõitlejate esindus.

Kaitseliidu Tartu malevapealik. Foto: H.Vissel

Kohale tulnud inimesed Tähtvere pargis. Foto: H.Vissel

Kuna järgmine aasta on 100. aastapäeva mälestusüritus, siis loodame näha kohal rohkem huvilisi ja kaitseliitlasi, keda täna oli kohal ca 10.

Suured tänud kõigile korraldajatele ja erilised tänud Tamme malevkonna esindajatele!

 

Kõike paremat ja olge terved!
Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika | Tartu vabastamise 99. aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Jõulutervitus 2017

Tenno Mätlik

n-srs (r)

Tamme malevkonna pealiku abi

Kaitseliidu Tartu malev

Rubriigid: kroonika | Jõulutervitus 2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Naiskodukaitse väljaõppes mehed metsas!?

Kuidas on seotud Naiskodukaitse (NKK) Tartu ringkonna baasväljaõppe (BVÕ) ja Tamme mk instruktorid?

Väga lihtne, taaskord osalesid malevkonna võitlejad Naiskodukaitse Tartu ringkonna baasväljaõppe “Sõdurioskuste” mooduli väljaõppes instruktoritena.

Kaitseliitlase individuaalvarustus. Foto: Sander Ilvest

Üldisemalt jaguneb NKK BVÕ neljaks mooduliks: organisatsiooniõpetus, esmaabi, toitlustamine ja sõdurioskused. Siinkohal tooksin välja sõdurioskuste mooduli teemad, mis lühikese, kuid väga intensiivse nädalavahetusega läbitud said:

 • käsiraadiojaam ja raadiosideprotseduurid;
 • relvaõpe;
 • automaadi käsitsemine ja laskeasendid;
 • kaardi tundmine;
 • töö kaardiga;
 • maastikul liikumine;
 • varustus ja seljakoti pakkimine;
 • maskeerimine;
 • liikumisviisid;
 • sõdurirada;
 • jms.

Ehk vaadates tunnikava, siis ajateenijad õpivad ja drillivad antud teemasid ca 8 nädalat sõduribaaskursuse raames või Kaitseliitlased 10 päeva jooksul sõdurioskuste kursuse läbimisel. Siinkohal pean tõdema, et kahjuks on jah antud moodulis teemasid väga palju ja aega nende läbimiseks väga vähe, kuid suureks teguriks on kursuslaste kõrge motivatsioon kõiki teemasid maksimaalselt õppida. Kindlasti küsige lisaõppematerjale oma allüksuse instruktorilt.

Maskeeritud maastur maastikul. Foto: T.Mätlik

Lisaks kohustuslikule õppekavale, said kursuslased harjutada oma tegevusi laagripatrullis, telgi püstitamises, katelokiga toidu valmistamisel ja lähikaitsepositsioonide rajamisel.

Suured tänud kursuse toimkonnale, toitlustajatele, instruktoritele ja kõige suuremad tänud kursuslastele, kes pidasid vastu ja õpetasid ka meid! Edu Teile kõigile edasises teenistuses!

 

Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika, uudis | Naiskodukaitse väljaõppes mehed metsas!? kommenteerimine on välja lülitatud

Tõotan kaitsta relvaga kodumaad ja olla vapper juht lahingus!

…. just sellisena kõlas nooremallohvitserikursuse (NAK) kursantide vanne Kotkalennul.

Kaitseliidu kooli tasemekursuste lõpuharjutus KOTKALEND toimus 09-15.oktoobril Marjamaa vallas. Sellel suurõppusel osales rohkem kui 500 võitlejat, Eesti malevatest, ajateenijad Vahipataljonist ja ka liitlaste üksus Prantsuse armeest. Taaskord oli hea meel tõdeda, et iga aastaga on õppuste sisu ja tase paremaks muutunud.

Õppustel osalejaid ootas Varbolas välikokkade poolt kokku keevitatud maitsev kombisupp ja burks Autor: Aet Kala

Tamme malevkonna võitlejaid kahjuks sellel aastal kursantide (jaoülemad, rühmavanemad, rühmaülemad) nimekirjas ei leidunud, kuid tublid Tartu maleva kaitseliitlased olid oma taset ja teadmiseid näitamas nii omadele, kui ka vastasele lahinguväljal. Hea meel on näha, et mitmed võitlejad, kes mõned aastad tagasi olid NAK-is, sooritasid nüüd kas rühmaülema või -vanema taset. Tänavusel Kotkalennul osalejaid kimbutas vihm terve nädala, kuid pühapäevaseks lõpurivistuseks Varbola linnuses oli päike väljas.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili tänas lõpurivistusel kõiki Kotkalennul osalejaid ja õppuse korraldajaid hea soorituse eest. “Võite olla uhked kordaläinud õppuse ning oma sõjalise ettevalmistuse taseme tõstmise üle. Nüüd järgneb teil juhtidena töö juba oma allüksustes. Ka sellel õppusel näitasime , et me suudame, oskame ja tahame kasutada oma õigust kodumaad kaitsta“, ütles Kaitseliidu ülem.

Oma panuse andsid Tamme mk kaks võitlejad, kes üks oli vahekohtuülem (reedest-pühapäevani) ja teine NAK-i jaoülemate hindaja/vahekohtunik (kolmapäevast-pühapäevani).

 

Tamme malevkonna pealiku abi

 

Rubriigid: kroonika | Tõotan kaitsta relvaga kodumaad ja olla vapper juht lahingus! kommenteerimine on välja lülitatud

Kergjalaväekompanii koos NATO lahingugrupi võitlejatega õppusel

Kaitseväe keskpolügoonil toimus 25.09 – 01.10.2017  Kaitseliidu Lõuna

SIBUL 2017 plakat. Foto: Tartu malev

maakaitseringkonna (LõMKR) õppekogunemine ja suurõppus SIBUL 2017, kus Lõuna-Eesti malevad koostöös Eestis asuva NATO lahingugrupiga harjutasid konventsionaalse lahingutegevuse oskusi.

Õppuse SIBUL 2017 stsenaariumi kohaselt viisid Kaitseliidu LõMKR lahing- ja tagalakompaniid läbi  kaitsetegevusi ning neid ründas kergjalaväekompanii (KeJVKo), keda toetas NATO lahingugrupp.

Antud KeJVKo komplekteeriti Tamme, Esimese ja Elva malevkondade võitlejate baasil. Võitlejad said reedel teavituse õppusele kogunemiseks ja juba mõni tund hiljem võis näha maleva tagalakeskuse lähedal Eesti kaitseväevormis kaitseliitlasi saabumas silmis sära ja näos naeratus, kaasvõitlejaid tervitades.  Sellel ajal, kui toimus võitlejate formeerimine, askeldasid juba agaralt väliköögi katelde taga väliköögimeeskonna liikmed, kes valmistasid isikkoosseisule enne maastikule liikumist meeldiva kõhutäie sooja toitu ja jooki.

Tänu kaitseliitlaste kõrgele motivatsioonile ja oma professionaalsusele toimus formeerimine ilma suuremate tõrgeteta ning saadi kiirelt maastikule välja liikuda. Maastikule jõuti sügiseselt pimedal ajal ning seal toimus juba tegevus üksuste drillide põhiselt (ringkaitsed, julgestused, valgus- ja helidistsipliin jne). Mõni tund saadi silma kinni lasta, kui juba oli vaja ärgata ja õppuse stsenaariumi kohaselt rünnaku lähtejoon ületada. KeJVKo koosseisus oli ka liitlaste jalaväe rühm, kes toetas rünnakut antud lahingukoridoris. Ühe rühma ülesanne oli liikuda läbi soo vastasest mööda, et takistada nende eemaldumist ja lisajõudude juurde tulemist. Teised rühmad teostasid rünnakut ettenähtud rünnakukoridoris. KeJVKo edenes nii edukalt, et kõrgemalt tuli käsk veidi tagasi tõmbuda ja oma positsioonid kindlustada.

Kaitseliitlased ja NATO lahinggrupi võitlejad/tehnika. Foto: T.Mätlik

Samaaegselt toimusid ka kahes teises rünnakukoridoris liitlaste motoriseeritud üksuste rünnakud, kus LõMKR lahingukompaniid suutsid korralikult nende tempot aeglustada erinevate pioneeritõkete, kindlustatud kaitsepositioonide ja pettemanöövritega. Laupäeva õhtuks oli rindejoon edenenud ja üksused said pimeduses taas tempo maha võtta ning oma positsioonid kindlustada. Mõned tunnid puhkust ja taas oli vajadus end valmis seada rünnaku jätkamiseks.

Jõe ületamine. Foto: T.Mätlik

Lisaks põhilahingüksustele oli ka erinevaid väiksemaid üksuseid (meditsiinigrupp, luurejagu, täpsuslaskurid jne). Kõigil olid oma kindlad ülesanded, mida täideti parimate teadmiste/võimaluste piires.

Kokkuvõtteks võib öelda, et antud õppus koostöös liitlastega oli väga huvitav ja õpetlik. Loodan, et saime oma tegevusega kaasa aidata LõMKR üksuste väljaõppele ning õppuse eesmärkide täitmisele.

 

Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika | Kergjalaväekompanii koos NATO lahingugrupi võitlejatega õppusel kommenteerimine on välja lülitatud

Raekoja platsile moodustati inimsinilill

6. aprillil algas MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu eestvedamisel koostöös Naiskodukaitsega neljas heategevuslik Sinilillekampaania, millega kutsutakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma sinilillemärki. Tartus ja Tallinnas moodustati selle sündmuse auks inimsinilill.

Tartus moodustasid raekoja platsil sinilille Eesti Üliõpilaste Seltsi, korporatsiooni Sakala, korporatsiooni Filiae Patriae, ja EÜS Põhjala liikmed, Kõrgema Sõjakooli ning Balti Kaitsekolledži kadetid, Naiskodukaitse Tartu ringkonna naiskodukaitsjad, Tartu kodutütred ja kaitseliitlased Tamme malevkonnast.

Foto: Monika Ristisaar

Edasi loe SIIT

Rubriigid: kroonika, uudis | Raekoja platsile moodustati inimsinilill kommenteerimine on välja lülitatud

TammeTõru2016 võitjad

Konkursi „TammeTõru2016“ žürii koosseisus olid sellel aastal tublid naiskodukaitsjad: M. Sepp, M. Tamm ja H. Tüvi. Žüriiliikmed on tutvunud kõikide töödega ja tulemusena otsustati jaotada tööd pikkadeks ja lühilugudeks.

“Žürii luges ja hindas kolme pikka lugu (Toimus Tartu vabastamise aastapäeva üritus Tähtvere pargis; Laagrirutiinid ehk kuidas Naiskodukaitse taktikalises olukorras hakkama saab; Kaitseliit liidab) ja kümmet lühilugu (Pühapäeaval on Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev; Toimus vabastamise tähistamine Tähtvere pargis; In memoriam Harri Enn; Tamme üldkoosolek 27.02.2016; Erukapten Harri Ennu ärasaatmine 02.03.2016; TammeTõru2015 võitjad; Tamme malevkonna uus pealik on Madis KASK; Maleva esindajatekogu valis esindusorganitesse uued liikmed; Arenguseminari 2016; Jõulutervitus 2016).” – lõik žürii kokkuvõttest.

Foto: Reorg. Taktikakindad.

1. Pikkade kirjutiste parim artikkel on: Laagrirutiinid ehk kuidas Naiskodukaitse taktikalises olukorras hakkama saabautor Madis KASK

 

…. auhinnaks on WILEY X dURTAC SMART – TAKTIKAKINDAD

 

Foto: Reorg. Seljakott.

2. Lühilugude parim artikkel on: Tamme malevkonna uus pealik on Madis KASK ‒ autor Tenno MÄTLIK

 

…. auhinnaks on CONDOR 3-päeva seljakott.

 

Lisaks said kõik TammeTõru2016 aasta artiklitekirjutajad endale CONDORI MAXFORT ANTISTAATILISE SÄRGI!

 

Kokkuvõtteks: Soovime julgustada Tamme malevkonna liikmeid lugusid 2017. aastal rohkem kirjutama. Neid lugusid on tore ja huvitav lugeda, need on mitmekülgsed ja enamasti sisukad.” -lõpusõnad kokkuvõttest.

 

Tänan kõiki panustajad!

Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika | TammeTõru2016 võitjad kommenteerimine on välja lülitatud

Talvepäevad 25-26.03

Foto: T.Pihlik. Tammekad taevaskojas.

Sellel aastal toimusid Tamme malevkonna talvepäevad traditsioonilisest ajast hiljem ja kui kalendrisse vaadata, siis seda juba keset kevadet, kuid see ei muutnud neid talvepäevi vähem meeleolukaks.

Foto: T.Pihlik. Talvepäevadel jääaugu tegemine.

Seekordne võõrustaja oli meil Salamaa Puhkekeskus Taevaskojas. Heameel oli tõdeda ja näha, et kaasa oli võetud nii lapsi, kui ka kaaslasi ja rahvast oli mõnekümne lähedal. Lisaks oli esindatud ka Naiskodukaitse Tamme jaoskond.

Sellekordseks tõmbenumbriks kujunes jääauk, mis sai sauna kõrval olevasse veekogusse lõhutud ja hiljem saunaliste karastamisel suureks abimeheks kujunes.

Foto: T.Pihlik. Lauamängud hubases toas.

Lisaks sai käidud väiksel matkal, et uudistada Taevaskoja väga kaunist loodust.

Ei puudunud ka seltskondlikud- ja lauamängud meie tegevustes.

Foto: T.Pihlik. Seiklejad.

Peale päikeseloojangut sai süüdatud küünlad meenutamaks märtsiküüditamise ohvreid.

Suured tänud korraldamise ja organiseerimise eest Tamme mk Õpperühmale ja erilised tänud Teele HENN´ule!

 

Tamme mk pealiku abi

Rubriigid: kroonika | Talvepäevad 25-26.03 kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu vabastamise 98. aastapäev

DSC_1473

Tähtvere monument. Foto: M.Mätlik

Täna 98. aastat tagasi 14.jaanuaril 1919.aastal toimusid Tähtvere väljadel lahingud Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa üksuste vahel, mis määrasid suuresti Vabadussõja edasise kulgemise. Tähtvere lahingutega saavutasid Eesti Vabariigi poolel võidelnud üksused tähtsa võidu, mis tagas omakorda Tartu linna kui ka Lõuna-Eesti vabastamise.

DSC_1426

Enn Tarto. Foto: M.Mätlik

Selle olulise lahingu meenutamiseks toimus taaskord Tartu Memento eestvedamisel Tartus Tähtvere pargis mälestusüritus. Kohal olid Tartu Memento liikmed, Tartu linna esindaja, Kaitseliidu Tartu maleva ja Tamme malevkonna esindajad. Lisaks olid esindatud erinevad seltsid ja akadeemilised organisatsioonid. Mitme kõneleja sõnavõtust jäi kostma, et paljud tänapäeva noore ei tea/ei huvitugi tänase päeva tähtsusest. Seetõttu loodan, et järgnevatel aastatel meie liikmed hariks endeid ja oma noori, et me ei unustaks Vabadussõjas osalenuid sh. langenuid.

DSC_1430

Pärjatoimkond. Foto: M.Mätlik

 

 

Rohkem pilte on näha SIIT!

Suured tänud osalejatele ja panustajatele! Kiitus tublidele Tamme mk pärjatoimkonna meestele!

 

Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika | Tartu vabastamise 98. aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud