Liikmemaks

Malevkonna laekuri konto, kuhu saab maksta liikmemaksu, sihtotstarbelisi ja sümboolikafondi annetusi on:

Makse andmed:
Saaja: Üllar Kivila
Summa: 12,00 €
Arve nr: EE682200221061299723
Selgitus: Nimi, liikmemaks 201X. aasta eest
Liikmemaksu tasumise tähtaeg on igal aastal hiljemalt 31. detsember. Peale seda muutub liikmemaks liikmemaksu võlaks!

Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 25.05.2013 otsusele on kalendriaasta eest makstav liikmemaksu summa 12 eurot aastas ning sisseastumismaks puudub.

Palume kõigil oma võlgnevused tasuda. Võlgnevuste kohta saad infot malevkonna laekurilt.