Tartu vabastamise 99. aastapäev

Tähtvere monument pärgadega. Foto: H.Vissel

Tähtvere monument. Foto: H.Vissel

14.jaanuaril 2018. aastal algusega kell 1300, toimus Tartu vabastamise mälestusüritus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures, mille korraldas Tartu Memento ja vastutavaks isikuks oli juhatuse liige Endel Uudevald.

Eesti Vabadussõjas suudeti 7. jaanuariks 1919 enamlaste pealetung seisma panna. Selleks ajaks olid suutnud Eesti väed end piisavalt mobiliseerida ja hakkasid vallutatud alasid taas vabastama. Peale Tapa vabastamist suundusid soomusrongid nr 1 (ülem oli Anton Hirv) ja nr 3 (ülem oli Oskar Luiga) Tartu suunas. Koos soomusrongidega liikusid Tartu poole partisanid leitnant Julius Kuperjanovi juhtimisel.

14. jaanuaril 1919 võideti lahing Tähtvere väljadel, Tartu vabastamine innustas Eesti üksusi. Eesti vägede võit lõpetas tapatalgud Krediidikassa keldris, kus bolševikud olid metsikult tapnud 33 süüta inimest.
Võidu järel Tähtvere väljadel, Tartu vabastamist ja tapatalgute peatamist Krediitkassa keldris jätkasid Eesti väed ning Kuperjanovi partisanid võitlust Lõuna-Eesti eest. Leitnant J. Kuperjanov langes Paju lahingus saadud haavadesse 2. veebruaril 1919. Aasta pärast, 1920. aastal sõlmiti Tartu rahu.
Traditsiooniliselt kogunesid Tähtvere parki võidu- ning leinaüritusest osavõtjad. Monumendi juures oli näha: Tartu Memento esindus, Pitka Relvavendade esindus, Vabadusvõitlejate esindus, Ristideta Hauad esindus jne.

Pärjatoimkond. Foto: H.Vissel

Ürituse avamisel kell 1300 lauldi Eesti Vabariigi hümni. Pärast Tartu Memento esimehe Enn Tarto lühikest sõnavõttu viisid vaimulikud läbi mälestuspalvuse.
Seejärel algasid lühisõnavõtud ja pärgade asetamine. Esimesena asetas pärja Tartu linna esindaja, seejärel tõid leinapärja Kaitseliidu Tartu Maleva pealik kolonelleitnant Kalle Köhler ja pärjatoimkond oli taaskord Tamme malevkonna baasil mehitatud. Peale Kaitseliitu asetas pärja KVÜÕA esindaja. Tartu Memento poolt asetasid leinapärja Tartu Memento esimees Enn Tarto ning Tartu Memento juhatuse liige Endel Uudevald. Pärjad asetasid ka korporatsioon Vironia esindus, Pitka Relvavendade organisatsiooni esindus ja Vabadusvõitlejate esindus.

Kaitseliidu Tartu malevapealik. Foto: H.Vissel

Kohale tulnud inimesed Tähtvere pargis. Foto: H.Vissel

Kuna järgmine aasta on 100. aastapäeva mälestusüritus, siis loodame näha kohal rohkem huvilisi ja kaitseliitlasi, keda täna oli kohal ca 10.

Suured tänud kõigile korraldajatele ja erilised tänud Tamme malevkonna esindajatele!

 

Kõike paremat ja olge terved!
Tamme malevkonna pealiku abi

Rubriigid: kroonika. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.